Snelmenu

De gemeente geeft Wmo-hulpmiddelen, zoals rolstoelen en scootmobielen, in bruikleen. Om voor een hulpmiddel in aanmerking te komen kunt u een keukentafelgesprek met iemand van het sociaal wijkteam aanvragen. Dit kan telefonisch via 14077 (doorkiesnummer 1), via de mail sociaalwijkteam@venlo.nl of met het formulier Signaal uit de wijk (te vinden op www.venlo.nl). De medewerker van het sociaal wijkteam kijkt samen met u wat u nodig heeft. Dit wordt beschreven in een leefzorgplan.

 

Hoofdmenu