Snelmenu

Agenda 22

Achtergrond en aanleiding

In december 2007 heeft de Venlose gemeenteraad besloten Agenda 22 (inclusief denken) te gebruiken als visie op en methode voor het vernieuwde gehandicaptenbeleid. Daarbij droeg de raad het college op om dit inclusief denken zo breed mogelijk gestalte en uitvoering te geven binnen de gemeentelijk organisatie. In het coalitie-akkoord Doorpakken en Meedoen 2010-2014 isopgenomen dat de gemeente met Agenda 22 in de hand voor mensen met een beperking een rol speelt om randvoorwaarden te bieden om mee te kunnen doen.

In een inclusieve samenleving kan ieder mens, met of zonder beperking mee doen en wordt niemand buitengesloten. Essentieel om dit te bereiken is inclusief beleid: in alle fasen van de beleidscyclus rekening houden met de gevolgen van besluiten voor iedereen. Voor mensen met een beperking hebben plannen, bijvoorbeeld met betrekking tot wonen, werken, reizen, studeren, recreëren en sport, vaak een andere uitwerking dan voor mensen zonder beperking. Dit vereist een belangrijke omslag in denken en doen

Een manier om inclusief beleid in praktijk te brengen is de methode ‘Agenda 22’, gebaseerd op de 22 Standaardregels van de Verenigde Naties (VN). Agenda 22 is een praktische methode voor gemeenten en groepen mensen met beperkingen om samen inclusief lokaal beleid te ontwikkelen. Het werkmodel gaat ervan uit dat mensen met beperkingen op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aanvaardde in december 1993 internationale regels voor mensen met een beperking. Deze 22 'VN Standaardregels voor Gelijke Kansen voor Mensen met een Handicap' bevatten politieke en morele richtlijnen en de lidstaten verplichtten zich om deze te volgen. De doelstelling van de regels is dat mensen met een beperking dezelfde kansen krijgen als andere burgers. In 2016 stemde de Tweede Kamer in met een voorstel waarin  het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking ook wettelijk is vastgelegd.

Hoofdmenu