Snelmenu

Toegankelijke horeca, winkels, openbare gebouwen...........

In onze vrije tijd willen we graag allemaal uitgaan, winkelen of op een andere manier vertier zoeken. Dit geldt natuurlijk ook voor mensen met een beperking. De keuze is voor hen aanzienlijk kleiner dan voor de gemiddelde Nederlander. Dat komt omdat horeca-  en uitgaansgelegenheden, winkels, openbare gelegenheden in zijn algemeenheid nog niet zijn ingericht op mensen in een rolstoel, slechtzienden en doven of dat mensen zich niet bewust zijn van de wijze waarop zij toegankelijk kunnen zijn.

Vanuit een klankbordgroep Agenda22, waarin de Gehandicaptenraad Venlo en de gemeente Venlo samen zitting hebben, worden acties uitgezet om de toegankelijkheid te vergroten. Zo zijn er al acties uitgezet om te komen tot een toegankelijke horeca en is in 2015 een project gestart om te komen tot een toegankelijke binnenstad Venlo. Door bestrating aan te passen naar hoogte van drempel winkels en samenwerking te zoeken met de ondernemers zou het mogelijk moeten zijn dat de meeste winkels goed toegankelijk zijn voor iedereen.

Naar waar die mogelijkheid er niet is, soms zitten winkels en horeca in historische monumentale panden, kan gekeken worden of door een creatieve oplossing de burger met een beperking toch als klant binnen kan komen. De gehandicaptenraad Venlo wil de ondernemer graag adviseren en in gesprek geraken met de ondernemer.

Hoofdmenu