Snelmenu

Evenementen

We vinden het belangrijk dat evenementen (zoveel mogelijk) toegankelijk zijn voor mensen met en zonder beperking. Bij elke vergunningaanvraag wordt voor evenementen gekeken naar de aanwezigheid van middelen voor mensen met een beperking.

Wilt u een evenement organiseren en heeft u hier hulp bij nodig, dan verwijzen we u graag naar de GRV Toegankelijk Venlo. De ervaringsdeskundigen van de GRV denken graag met u mee  en geven u kosteloos advies om uw evenement voor iedereen toegankelijk te maken. Voor meer info: zie www.grv-venlo.nl.  

In het verleden zijn er mede door een goede samenwerking al evenementen georganiseerd met een positief resultaat. Het Zomerparkfeest en de Floriade zijn bekende voorbeelden. 

Zomerparkfeest

  • In 2010 heeft het Zomerparkfeest zichzelf de vraag gesteld wat zij als organisatie kon doen om meer toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. Samen met ervaringsdeskundige is hiernaar gekeken wat uiteindelijk geresulteerd heeft in (kleine) aanpassingen: verhogingen bij podia,  betere bewegwijzering, invalidentoiletten en versteviging paden in het grasterrein. Deze aanpassingen zijn met de Gehandicaptenraad Venlo voorbereid en geëvalueerd en zijn positief ervaren. Ondanks de grote publieke belangstelling / drukte voelen ook mensen met een beperking zich welkom tot op de dag van vandaag.

Floriade

  • Floriade 2012 was een van de meest toegankelijke Floriade ooit mede door de intensieve samenwerking van de Floriade-organisatie, de Gehandicaptenraad Venlo en de gemeente Venlo. De focus lag op de fysieke inrichting van de Floriade en omgeving: het park zelf natuurlijk, de openbare ruimte, de speeltuinen en alle ruimten die voor publiek toegankelijk zijn. Gezamenlijk is er uiteindelijk voor gezorgd dat 90% van het park en de gebouwen goed toegankelijk is voor mensen met een beperking.
  • In de evaluatie Floriade kunt u lezen op welke wijze de partners met elkaar aan de slag zijn gegaan om de toegankelijkheid van de Floriade voor iedereen mogelijk te maken. Mogelijk dat dit een voorbeeld kan zijn voor andere grote evenementen.

Hoofdmenu