Snelmenu

Openbare ruimte

Wat betekent toegankelijkheid voor de openbare ruimte?

  • Dat de openbare ruimte zo maximaal mogelijk ingericht is op deelname van alle mensen, dus ook mensen met een functiebeperking in de ruimste zin. Hierbij kan gedacht worden aan het wegnemen van obstakels voor rolstoelgebruikers door bijvoorbeeld het toepassen van trottoirverlagingen, aanleg van hellingbanen bij trappen, een vrije doorgang realiseren van minimaal 1.50 meter op de trottoirs, het vrijhouden van blindengeleidenstroken, ratelende verkeerslichten etc.
  • Dat het openbaar vervoer, inclusief de betreffende haltes, zodanig is ingericht dat iedereen hiervan zelfstandig gebruik kan maken.
  • Dat alle nieuwbouw en eventueel waar mogelijk ook verbouw van (openbare) gebouwen, voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Dit betekent op zijn minst dat drempels zo laag zullen zijn dat er geen problemen door kunnen ontstaan voor rolstoelers en blinden.
  • Dat alle evenementen volledig bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn.
  • Dat alle informatie duidelijk, begrijpelijk en toegankelijk is.

Hoofdmenu