Snelmenu

Raadgevers

Raadgevers

Ervaringsdeskundigen kunnen meer dan wie dan ook adviseren over toegankelijkheid.

Lees meer

Horeca

Toegankelijke Horeca

De gehandicaptenraad Venlo is samen met de gemeente Venlo aan de slag om de horeca, winkels, openbare gebouwen toegankelijk te maken voor iedereen.

Lees meer

Gemeente Venlo

Toegankelijke gemeente Venlo

De gemeente Venlo heeft zich ten doel gesteld om toe te werken tot een volledig toegankelijke gemeente in 2024. Samen met de Gehandicaptenraad Venlo worden jaarlijks, naast de reguliere projecten en uitgezette acties, speerpunten benoemd. Voor 2015 zijn dit:

  • toegankelijkheid winkels binnenstad Venlo
  • volledige toegankelijkheid huizen van de Wijk
  • bewustwordingsacties in de organisatie van de gemeente Venlo.

Een klankbordgroep Agenda22, waarin zitting hebben wethouder Ramon Testroote, Jan Lamers (ambassadeur Agenda22), Nic Arets (adviseur Gehandicaptenraad Venlo), Lammert Winterman (bestuurslid Gehanidicaptenraad Venlo) en Paul Cox (medewerker gemeente Venlo), staan aan de regie van het toegankelijk maken van de gemeente Venlo voor iedere burger.

Lees meer

Ja, wij staan open!

Gemeente Venlo staat voor een stad die begaanbaar en gebruiksvriendelijk is voor iedereen, dus ook voor bewoners en bezoekers met een beperking. Waar mogelijk worden voortdurend oplossingen gezocht om bijvoorbeeld wegen, pleinen, gebouwen en festivals toegankelijk te maken. Een proces dat begint bij twee eenvoudige vragen: staan we open voor mensen met een beperking? En, wat kunnen we doen om daadwerkelijk open te zijn voor die mensen? Open staan en open zijn is daarmee de leidraad naar een open en toegankelijke stad voor iedereen.

  • Vera Tax (Wethouder Zorg, Welzijn, Jeugd en Evenementen)

Hoofdmenu